Õunauss sai kaela sahmaka arseeni. repro
Kipume unustama, et taimehaigused ja kahjurid ei ole vaid viimaste aastakümnete probleem. Niikaua, kui inimesed on oma tarbeks aedvilju kasvatanud, on sellega kaasas käinud ka pahalased.

Sirvisin 1930. aastal välja antud "Põllumehe käsiraamatut", kus taimekaitse peatükis täheldati, et haiguste ja kahjurite hulk on aastatega suurenenud ning aastakümnete jooksul pole märgata kuigi suuri edusamme. Selle põhjuseks tuuakse kultuurtaimede üldist nõrgenemist, loomuliku vastupanu vähenemist, sest meie senisel sordiarendusel ja kultuurtaimede valikul on silmas peetud vaid suurt saaki.

Raamatus soovitatud taimekaitsevahendid panevad mõnelgi korral kulme kergitama.