Krõõt koos äripartneriga.
Olgem ausad, vaatame ju kõik alt üles suguõdedele, kes edukalt oma äri ajavad. Millised väljakutsed on aga neil naistel, kes teevad seda välisriigis, kus ei räägita emakeelt ja puudub tugivõrgustik?

Viimastel aastatel on ajakirjanduses ning arvamus­liidrite ja (nais)poliitikute sõna­võttudes üha sagedamini kõla­nud palgalõhe teema ning ava­likult propa­geeritakse soolist võrdõigus­likkust äris. Uurin­gud näitavad, et Euroopas moodus­tavad 52% rahvastikust naised, aga ainult 34,4% on ka enesele tööandjad ja 30% start-up-ettevõtjad. Siiski on järjest enam naise­ttevõtjaid, kel julgust ja ideid, et firma luua. Vestlemegi ettevõtluse välja­kutsetest, rõõmudest ja äri­kultuuri erinevustest kolme naisega, kes on oma firmaga alustanud välisriigis elades.

Äri palmi all