Kui remont alles käis, astus Marianna tihti­peale Kaja Pizza sooja tomati­lõhna sisse, et maha rahu­nenuna naasta ehitusprahi keskele. Augusti­kuus, Marianna käis siis kor­terit esimest korda vaatamas, tundus tore kõik, aga sügise pimedas ja poris küsis ta endalt ahastuse äärel: kas ma ikka tegin õige otsuse?! Talle tun­dus, et ei suuda üle läve astu­da ja jääda. Hakkas koguni nutma. Oli korteri ostnud inves­­­­teeringuks, aga juhtus nõnda, et pidigi senisest üürikast vana­linnas välja kolima.