Spencer Imbrock/ Unsplash
Muusika on justkui nähtamatu jõud, mis meid saadab, toetab, innustab ja mille kaudu end ka identifitseerime. Kuidas muusika meid mõjutab?

Meil kõigil on oma soundtrack. Sinna kuuluvad lood, mis meid kõne­tavad, liigu­tavad, puudu­tavad, mis on meiega. Meie muusi­ka­lised valikud ja eelis­tused sõltuvad suuresti sellest, kus punktis me oma eluga oleme, mis lugude saatel tahame selles eluhetkes olla.

Ameerika laulja James Taylor on öelnud, et muusikutel lasub vastutus ja kohustus ini­mestega oma armastust või valu jagada. Paljud ütlevadki, et muusika on aidanud neid läbi rasketest aegadest. Lauludest võib leida lohutust ning kinnitust, et sa ei ole oma tunnete, murede ja hirmudega üksi.

Muusikat võrreldakse empaatilise sõbraga, kellegagi, kes su olukorda ja tundeid hästi mõistab. Samas tõdevad psühholoogid, et kuigi kurva või agressiivse muusika kuula­mine võib lasta inimesel kogeda ja välja elada oma negatiivseid emotsioone, ei pruugi see lõpuks siiski tema enesetunnet parandada.