Eluülesannetega seisa­me eri aja­järkudel silmitsi korduvalt. Neid võib olla mitu ja vald­konniti need varieeruvad. Aja möödudes võivad ülesanded end uuesti ilmutada, kuid siis juba teistsugustes varjundites. Sageli juhtub see olukordades, kuhu oleme justkui kinni jäänud, kus kogeme paigal­seisu ja tahaksime midagi muud, kuid ei tea, kuidas edasi liiku­da. Võib-olla suhe ei rahulda enam? Konfliktid kor­duvad ja tundub, nagu neid polekski võimalik lahendada.

Märkad kitsaskohti, kuid puuduvad ressursid ja oskused, et midagi muuta. Tunned, et oled justkui lõksus. Selline asjade seis võib põhjustada ärritust ja rahulolematust. See aga on vajalik, et mõistaksid, et senised lahendused enam ei toimi. Aeg on liikuda järgmi­sesse etappi.


Meie elus on etapid, mida võib tinglikult jaotada kolmeks.

1. Loomise etapp. Uue ülesehitamine, oskuste õppi­mine ja arendamine – uus suhe, töökoht, hobi. Selles etapis võib olla nii põnevust ja elevust kui ka pinget, eba­stabiilsust ja -kindlust.