Teiste inimeste välimuse juures on alati huvitav naera­tus. Naiste puhul hindan puhtust, lihtsust ja loomu­likkust. Välimusest olulisem on inimese olek, kui ta endasse usub, kui ta teab, kes ta on, mida ta teeb ja tahab.