Ave ja Raido OLAVI SONA
Taandades suhte arvudeks, võiks see välja näha kui lihtne 1 + 1 tehe. Kuid mitte alati. Ave ja Raido valemis on ruumi ka kolmandale. Armukolmnurk? Teoorias küll, kuid mitte hukutav, vaid hoopis sütitav – natuke paheline ja paljuski üllatav.

Ave ja Raido – praeguseks abi­kaasad ja lapse­vanemad – olid põhikoolis pingi­naabrid. Kuigi juba tollal tehti “käimisega” algust, viis elu paari eri radadele. Kümme aastat hiljem, pärast välismaal seiklemist, uusi suhteid ning põhjalikke eneseotsinguid ja -avastusi, jõudis Raido siiski selgusele, et Ave on naine, keda ta oma ellu päriseks vajab.