Bruce Mars/Unsplash
Ameerikas läbiviidud uuring väidab, et mehed, kes kannavad punast, on naiste silmis atraktiivsemad kui ükskõik missugust teist värvi riideid kandvad mehed.

Rochester’i ülikooli teadlased leidsid, et punane värv muudab mehed naiste silmis võimukamaks, vahendab Discovery.

"Leidsime, et naised omistavad meestele punases kõrgemat staatust, mis vihjab suuremale tõenäosusele teenida raha ning ronida sotsiaalse redelil. Ja kõrge staatuse hinnang ongi just see, mis viib külgetõmbeni,“ ütles Rochester'i ülikooli psühholoogia professori Andrew Elliot.

Punane näib vihjavat kõrgele saatusele peaaegu kõigis kultuurides. Teadlased toovad esile, et Hiina, Jaapani ja osades Aafrika kultuurides on punane seotud heaolu ja kõrge staatusega. Vanas Roomas olid kõige võimsam kodanikud "need, kes kannavad punast". Täna rullime punase vaiba lahti erilisi külalisi tervitades.

Punase värviga seotud tähendusel on ka bioloogilised juured. Teadlased arvavad, et ahviliste seas viitab punane mehe domineerimisele. Punane värv väljendub enim isaste seas, kes saavad paaritumiseks kõige rohkem partnereid.

"Kui naised näevad punast, käivitab see neis midagi sügavat ja tõenäoliselt bioloogiliselt omaksvõetut,“ selgitab Elliot. "Me ütleme, et meie kultuuris käituvad mehed seksides nagu loomad. Tundub, et ka naised tegutsevad omal eripärasel viisil nagu loomad," annab Elliot seletuse naiste punase-eelistusele.