Toa Heftiba/ Unsplash
Kui on vaja kaaslane ja teie läbisaamine koos kellade, vilede, saba ja sarvedega proovile panna, tuleb minna reisile. Nii väidab internetitäis suhtegurusid. Susan Luitsalu otsustas asjad selgeks teha.