Seksuaalhariduse ekspert Kristina Birk-Vellemaa tütrega Jassu Hertsmann
Seksuaalsus on inimeseks olemise üks tuumosasid ning hõlmab endas väga erinevaid tahke. Turvatunne, identiteet, kehalised tundmused, suhted ja suhtlus teiste inimestega — seksuaalsus kätkeb endas kõike seda ja rohkematki, selgitab seksuaalhariduse ekspert Kristina Birk-Vellemaa ajakirja Pere ja Kodu veebiloos.

"Ehkki iga inimene on seksuaalne olend, on meie seksuaalne identiteet, seksuaalsuse tunnetamine ja väljendamine väga eriilmeline. On täiesti mõistetav, et teema tekitab lapsevanemates väga palju küsimusi. Meie ühiskonnas on kujunenud ja kasvanud terved põlvkonnad, kelle jaoks on seksuaalsus olnud tabuteema," räägib ekspert, koolitaja ning Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitusjuht.

Nii ei peaks see aga olema, sest seksuaalharidus on määrava tähtsusega ka edaspidises täiskasvanuelus. "Jättes lapse infosulgu, tekitades teema ümber varjatuseloori ja arusaama, et see on midagi ebaloomulikku ja häbenemisväärset, teeme me lastele halba. Ka ei õpi laps kehtestama enese piire ega austama teiste piire, ent see on samuti oluline osa seksuaalkasvatusest," selgitab Birk-Vellemaa.

"Tähtis on, et laps teaks, et tema keha on ilus ning kõik tema kehaosad on võrdselt olulised ning mingit osa tema kehast ning selle osaga seonduvaid teemasid ei lükata kõrvale," paneb ekspert südamele.

"Saamaks aimu, mida teeb seksuaalkasvatuse puudumine, peaksimegi vaatama 30+ vanuses inimesi, nende suhtumist seksuaalsusesse ja seksuaalkasvatusse, enese kehadesse ning piiride kehtestamisse. Ka seksuaalvägivald, mis on Eestis vägagi levinud, on osalt puuduliku seksuaalkasvatuse tagajärg. Nii toimepanija kui ohvri vaatest," tõdeb naine.

Loe pikemalt, kuidas lastega seksuaalsuse teemasid puudutada