Marcelo Matarazzo/ Unsplash
Uuringute kohaselt on tänapäeva modernses maailmas kohtingutel käimine – eriti naiste jaoks – erakordselt suur väljakutse. Jah, loomulikult ei vaja sa selle teadmiseks teadlasi ja arste, kuid mida sa ei tea, on põhjus, miks see nii on. Nimelt on eksperdid leidnud, et naised võivad korraga kalduda nii-öelda kahele poole. Ühel pool on mehed, kes on nende jaoks bioloogiliselt atraktiivsed. Teisel pool aga need, kellega nad otsustavad end siduda.

Eksperdid on jaganud ka mitmeid põhjuseid, miks naised soovimatult vallalised on. Nende hulka kuuluvad nii eraelu tagaplaanile lükkamine kui see, et nad investeerivad emotsionaalselt liiga palju. Seega on arusaadav, miks kohtingumaailm hirmutav võib tunduda. Kui sa oled vallaline ja soovid leida koodi, mis meeste südamed avaks, oled just nüüd õiges kohas. Kui sa oled aga suhtes, ei saa me sulle uudishimu kuidagi pahaks panna. Igal juhul loe edasi ja saa teada, missugused käitumismustrid mehi kõige enam köidavad.

Ole lihtsalt lahke

Suure tõenäosusega on sul olemas juba vähemalt üks neist omadustest, mida mehed atraktiivseks peavad. Hiljuti läbiviidud uuringus, kus osales 10 000 inimest leiti, et just lahkus on üks parimaid omadusi. Just nagu sina otsid hea südamega partnerit, soovivad ka mehed leida kedagi, kes on lihtsalt hea inimene. Uuring seostas lahkust lisaks ka hea koostöövõimega, huviga pühenduda suhtesse pikaajaliselt, suutlikkusega luua tugevad sotsiaalseid sidemeid ja empaatiavõimega. Viimast eriti selles osas, mis puudutab laste kasvatamist. Lahkust on võimalik välja näidata juba esimesel kohtingul, näiteks õigeks ajaks kohale jõudes ja ettekandja vastu viisakas olles.

Sa naerad tema naljade üle

Tuleb välja, et et ei piisa vaid sellest, kui sa arvad, et sinu kohtingukaaslane oskab hästi nalja teha. Ta peab ka ise seda teadma, et sa teda vaimukaks pead. Kolme Ameerika Ühendriikide ja Kanada ülikooli poolt läbiviidud uuringust selgus, et kuigi nii mehed kui ka naised peavad hea huumorimeelega inimesi ligitõmbavateks, siis tõlgendavad mehed seda veidi teisiti. Nad ei otsi tingimata partnerit, kes on ise vaimukas, vaid kedagi sellist, kes oskab häid nalju hinnata – täpsemalt, tema nalju.

Sa suudad end vabaks lasta

Kui mõtled, kas peaksid esimesel kohtingul kandma juukseid kinniselt või lahtiselt, siis teadlaste sõnul peaksid valima lahtised juuksed. Nimelt võtsid nad vaatluse alla kuus soengustiili – lühikesed, keskmised, pikad, korrektselt soengusse sätitud, sassis ja krunni – ja tegid kindlaks, missugust neist mehed enim eelistavad. Lõpuks oli vaid kahel soengul – pikkadel ja keskmise pikkusega juustel – mingisugunegi positiivne mõju selles osas, kui atraktiivseks mehed soengu kandjaid pidasid. Esmamulje põhjal pidasid mehed ka pikkade juustega naisi tervislikumateks ja rahulikumateks.

Sul on positiivne isiksus

Mis on meeste jaoks välimusest veelgi olulisem? Vastupidiselt levinud arvamusele mängivad isikuomadused suurt rolli. Suurbritannias läbiviidud uuringus, milles osales 2000 meestudengit, paluti neist igaühel hinnata kokku kümmet naist, kellest kõik olid erinevas vanuses ja erineva kehatüübiga. Hindamisskaala oli üles ehitatud nii, et mehed hindasid vaid naiste atraktiivsust. Uuringust tuli välja, et olenemata naise välimusest, oli atraktiivsuse skaalal kõige määravamaks teguriks just see, kas naisel oli positiivne või negatiivne iseloom. Sealt tulenevalt hindasid mehed neid kas atraktiivseteks või mitteatraktiivseteks ning välimus ei mänginud selles osas rolli.

Sa teed järgnevat tüüpi oste

Kuigi sinu unistuseks võib olla disainerkäekott, siis ei pea ei mehed ega ka naised luksuslikke oste just kuigi atraktiivseteks. Seda eriti, kui ostu teeb nende partner. Nimelt paluti 2015.aastal läbiviidud uuringus osalejatel lugeda neile tundmatute inimeste ostude nimekirja. Sealjuures täpsustati, kas tegemist oli keskkonnasõbraliku või luksusliku ostuga. Osalejad pidid seejärel andma teada, mida nad inimesest nende ostude põhjal arvasid.

Selgus, et võrreldes luksuslike ostudega seostati keskkonnasõbralikke oste soojema isiksusega, kompetentsusega ja hea partneri omadustega. Samas ei seostatud neid füüsilise atraktiivsusega ning neid eelistati pikemaajaliste, mitte lühemaajaliste suhete puhul.

Sa näitad huvi üles

Kas teadsid, et on olemas ülimalt lihtne viis, kuidas potentsiaalset partnerit võrgutada? Suhteekspertide sõnul piisab lihtsalt huvi ülesse näitamisest, kaaslase kuulamisest ja temaga arvestamisest. Uuringud on tõestanud, et selline käitumismuster muudab sind partneri silmis atraktiivsemaks. Huvi ülesse näitamist saab demonstreerida nii tugeva silmsideme hoidmise kui puudutustega.

Sa peegeldad teda

Inimestel on loomulik kalduvus teiste inimeste kehahoiakut ja miimikat imiteerida. Tihti teeme seda alateadlikult. Teadlased on leidnud, et kui me muretseme kellegi pärast, sõltume neist, oleme nendega lähedased või soovime neile meeldida, siis võtame suurema tõenäosusega nende käitumismustreid üle.

Uuringud on näidanud, et inimesed, kes oma kaaslast imiteerivad, muutuvad tema silmis atraktiivsemaks ning ka suhtlus muutub sujuvamaks. Imiteerimine muudab vestluskaaslase ka veenvamaks ja usutavamaks.

Sa räägid ausat tõde

Jah, esimene kohting võib olla närvesööv. Sa tahad kaaslasele meeldida ja soovid, et sina meeldiksid ka talle. See võib olla põhjus, miks 2016.aastal läbiviidud uuringus tunnistas tervelt 43 % kohtingusaidi Match.com kasutajatest, et nad on esimesel kohtingul valetanud. Ükskõik, kas sinu vale on suur (näiteks varjamine, et sul on laps) või väike (näiteks see, missugused sinu tegelikud hobid on), võib ka valge vale tulevasele suhtele juba eos saatuslikuks saada.

Sul on oma sõprade grupp

Kui oled kellestki huvitatud, siis soovid loomulikult, et ta saaks sinu sõpradega läbi. Üllataval kombel võib tõsi olla ka see, et just sinu sõbrad muutsid su praeguse partneri silmis atraktiivseks. See võib kõlada kummaliselt, kuid seda fenomeni kutsutakse ka „kisakoori tüdruku efektiks“. Kui see kõlab justkui miski, mida ütleks Barney Stinson telesarjast „Kuidas ma kohtasin teie ema“, siis sul on õigus. Ta on tõepoolest seda öelnud.

Sellegipoolest peitub idees tõetera. Nimelt on teadlased leidnud, et ühe grupi keskmine füüsiline atraktiivsus on tugevam ja mõjuvõimsam kui selle liikmete atraktiivsus eraldi. Kuigi see tundub veider, võib põhjuseks olla see, kuidas meie ajud füüsilisi pilte hindavad. Teadlased on selgitanud, et inimese aju suudab korraga töödelda vaid teatud koguses infot. Seega on aju hetkega analüüsimas tüdrukute grupi koguatraktiivsust, mitte aga individuaalset. Jah, see kehtib ka kisakoori tüdrukute puhul.

Allikas: The List