Anna Shvets / Pexels
Rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja. Küll on aga kaugelearenenud rinnavähki võimalik ennetada sõeluuringul osalemise abil. Kuna Eestis otsustab rinnasuurendusoperatsiooni kasuks igal aastal umbes tuhat naist, uuris Anne ja Stiili toimetus Ida-Tallinna Keskhaigla mammoloogilt Gabor Szirkolt, mida tuleks silmas pidada rinnaimplantaatidega sõeluuringus osalemise valguses.

Kas implantaadid segavad kuidagimoodi rindade kontrollimist?

Implantaadid ei vähenda rinnavähi sõeluuringu täpsust. Kuna need asetatakse enamasti rinnalihase alla, ei jää rinna näärmekude selle varju ning rindkerest eenduv rinnanääre on mammograafilisel uuringul pigem isegi paremini nähtav. Selle tõttu julgustame ka implantaatidega naisi osalema mammograafilisel sõeluuringul.

Mis vanusest saab mammograafiat teha?

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50-70. Nooremate naiste tihe rinnanäärmekude takistab kvaliteetse pildi saamist ning ka haigust esineb harvemini, mistõttu peaksid alla 50-aastased naised ise oma rindu komplema ja pöörduma arstile mügariku või teiste rinnavähi tunnuste korral. Rinnavähi sõeluuringule saavad kõik sobilikus vanuses tervisekindlustusega naised ning õiged aastakäigud leiab hõlpsasti haigekassa või vähiliidu veebileheküljel.

Kas rindade valulikkuse korral peaks tegema mammograafia?

Sagedasim arstile pöördumise põhjus on rindade valulikkus, mis pole aga rinnavähiga põhjuslikult seotud. Noortematele naistele on piltdiagnostika soovitatav vaid rinnavähi tunnuste esinemisel või kõrge rinnavähi riski, näiteks päriliku rinnavähiga seotud geenimutatsiooni esinemisel.

Kas kodune UV valgusel töötav rindade kontrollimise aparaat on usaldusväärne?

Paljud naised pelgavad mammograafiat röntgenkiirguse tõttu ning sooviksid kasutada muid rindade uurimise meetodeid. Rindade läbivalgustamine tihedamate sõlmede leidmiseks ei ole vähi avastamise eesmärgil tõendamist leidnud ja seda ei saa sõeluuringu meetodina soovitada.

Kas rinnaimplantaadid võivad tekitada vähki?

Hirm silikoonimplantaatide tekitatud haiguste ees on tõenäoliselt seotud mõne aasta taguse PIP-proteesi skandaaliga, kus Prantsuse firma Poly Implant Prothèse (PIP) tootis tööstusliku ja mitte meditsiinilise silikooniga täidetud proteese. Nende proteeside kvaliteet ei vastanud nõuetele ning peamiseks probleemiks oli silikoonümbrise purunemine ja halva kvaliteediga silikooni valgumine kudede vahele. Purunenud protees võib tekitada põletikku, valu ärritust ja rinna deformeerumist. Rinnavähi ja PIP-proteeside vahelist seos siiski tõestada ei suudetud.

Silikoonimplantaatidega seostatakse ka anaplastist suurerakulist lümfoomi, mis on immuunsussüsteemi rakke lümfotsüüte haarav pahaloomuline kasvaja. Arvatakse, et silikoonimplantaadi kare pind kutsub esile pikaajalise põletikureaktsiooni, mis soodustab implantaadi ümbrusesse kogunevate immuunrakkude muutumist vähirakkudeks. Sarnaseid muutusi on täheldatud ka teistsuguste karedapinnaliste implantaatidega. Seda haigust esineb väga harva ning enamasti ei levi see teistesse elunditesse, vaid püsib implantaati ümbritseva kapsli sees. Haiguse diagnoosimisel on soovitatav implantaat eemaldada.

Silikoonimplantaatide paigaldamine ei tõsta naise rinnavähi riski – seda on põhjalikult uuritud ning seoseid pole leitud. Samuti ei vähenda implantaadid rinnavähi sõeluuringu täpsust. Kuna implantaadid asetatakse enamasti rinnalihase alla, ei jää rinna näärmekude selle varju ning rindkerest eenduv rinnanääre on mammograafilisel uuringul pigem isegi paremini nähtav.

Gabor Szirko
Erakogu

Miks loobutakse rinnavähi sõeluuringul osalemisest?

Statistika näitab, et rinnavähi sõeluuringul osaleb veidi üle poole kutsutud naistest. Peamine loobumise põhjus on harjumatus käia tervena meditsiinilistel uuringutel. Kuna rinnavähki on mammograafia abil võimalik avastada juba mõne millimeetri suurusena ning algstaadiumi haigust on kerge ravida, on sõeluuring naisele väga kasulik. Samuti peaks sõeluuringul käima järjepidevalt iga kahe aasta järel, sest vaid nii on võimalik avastada väiksemaid muutusi võrreldes varasemaga.

Kuhu pöörduda rinnavähi kahtlusel?

Rinnavähi kahtlusel on kõige mõistlikum pöörduda rinnakabinetti, sest nii saab arsti konsultatsiooni ja piltdiagnostika mugavalt ja kiirelt ühest kohast. Rinnast tüki leides soovitan kirjutada aadressile rind@itk.ee ja rinnakabinet leiab mõne päeva jooksul patsiendile konsultatsiooniaja. Samuti võib broneerida aja polikliiniku registratuuris või paluda perearsti abi uuringute korraldamisel.

Millised on rinnaimplantaatidega seotud probleemidest just esikohal?

Silikoonimplantaatide paigaldamine on populaarseim esteetilise kirurgia protseduur maailmas. Rinnaimplantaate asetatakse enam kui miljonile naisele aastas. Rinna suurendusoperatsioonide populaarsuse tõusuga samaaegselt on kasvanud ka rinnavähi diagnooside arv, mistõttu on oletatud, et nende vahel võib olla seos.

Implantaatide ja inimese tervise suhtest rääkides on oluline märkida, et esteetilisel/plastilisel kirurgial on oluline roll patsiendi tervise parandamisel. Mitmed uuringud on näidanud, et rindade plastika võtavad ette enamasti naised, keda on varasemas eas kiusatud ja narritud või kelle enesehinnang on rindade kuju ja suuruse tõttu madal. Kui saavutatakse sobiv rinna kuju ja suurus, paraneb ka naise elukvaliteet, seksuaalne rahulolu ja ka füüsiline vorm. Seda positiivsena kõlavat sõnumit rikub ehk järeldus, et rinnaimplantaate soovivatel naistel on sageli enne lõikust psühholoogilisi probleeme, mida oleks otstarbekas käsitleda enne lõikusele minekut. Samuti heidab meie ühiskonnale varju naiste enesehinnangu sõltuvus välimusest ja rindade suurusest või kujust.

Rinnaimplantaatidega seotud probleemidest on esikohal operatsiooniga otseselt seotud tüsistused nagu verevalumid, haavade lagunemine ja operatsioonijärgne valu. Hiljem võib implantaadi ümber tekkiv kapsel kokku tõmmata ja muuta tulemuse inetuks. Samuti võib esineda valulikkust ja nibuväljakese tuimust aastaid pärast operatsiooni.

Silikoonimplantaatide paigaldamine ei tõsta naise rinnavähi riski - seda on põhjalikult uuritud ning seoseid pole leitud. Samuti ei vähenda implantaadid rinnavähi sõeluuringu täpsust. Kuna implantaadid asetatakse enamasti rinnalihase alla, ei jää rinna näärmekude selle varju ning rindkerest eenduv rinnanääre on mammograafilisel uuringul pigem isegi paremini nähtav.