Icons8 team/ Unsplash
Mõni aeg tagasi tehtud uuringust selgus tõsiasi, mida juba ammu on aimatud: paljud naised loobuvad pigem seksist kui šokolaadist. Uuring korraldati Suurbritannias kampaania Dryathlon raames, mis julgustab inimesi testima oma tahtejõudu ja hoiduma jaanuaris alkoholitarbimisest

2000 inimese küsitlemisel selgus, et kõige raskem on loobuda alkoholist, šokolaadist ja seksist. Neile järgnevad kofeiin ja vandumine. 22% mehi leidis, et kui millestki peaks loobuma kuuks ajaks, on kõige raskem saada hakkama ilma seksita. Sama seisukohaga nõustus vaid 9% naisi.

See-eest leidis 22% naisi, et šokolaad oleks viimane asi, millest nad oleksid nõus loobuma. 59% vastajatest arvas, et naised suudaksid seksist loobuda suurema tõenäosusega kui mehed, vaid 5% arvas, et sellega saaksid hakkama just mehed.

Arvati ka, et meestel on vähem tahtejõudu kui naistel: 19% vastanutest leidis, et mehed suudavad mingi eesmärgi nimel oma tunge kontrollida, 31% vastanute meelest suudavad seda paremini naised. Arvati ka, et naised suudavad järjekindlamalt dieeti pidada kui mehed. Tahtejõud on inimeste meelest kõige nõrgem jõulude ja aastavahetuse ajal.

Allikas: Daily Mail