Jeremy Banks/ Unsplash
Üha enam leviv peremudel, kus naine teenib rohkem kui mees, eeldab tihtilugu mustkunstniku osavust inim- ja rahasuhete dirigeerimisel. Miks moodsast ajast põhjustatud eluviis nii palju pingeid tekitab?

Aeg, mil pere ülalpidajaks peeti enesestmõistetavalt meest, on 21. sajandiks pöördumatult möödas, kuid tavaarvamuse (ja statistika) kohaselt annab naine pere eelarvesse siiski mehest väiksema osa. 

Arvestades Eesti naiste üha kasvavat haridustaset (meestega võrreldes), muutub olukord, et naised teenivad meestest rohkem, aina igapäevasemaks. Kuivõrd valmis selleks ollakse – nii suhte tasandil kui ka ühiskondlikus mõttes?