“Töökiusamine on probleem,” tõdeb organisatsioonikäitumise lektor ja koolitaja Merle Tambur, kes teinud Tartu Ülikoolis doktoritööd teemal “Töökiusamise levik ja põhjused Eesti organisatsioonides”. Tamburi andmetel on tugevamat töökiusamist kogenud iga kümnes töötaja Eestis. “Nii töötajad kui ka organisatsioonid ise seda alati ei tunnista. Koolitajana aga kogen, et alguses ei öelda ühtki sõna, kuid pärast hakatakse oma lugusid rääkima.”

Kiusamine on vägivald

Töökiusamine kuulub töövägivalla alla, tähendades pikaajalist ja korduvat pahatahtlikku käitumist kellegi suhtes. Uurija võtab aluseks, et kiusamist tähendab vähemalt üks negatiivne tegevus nädalas kuue kuu jooksul.