AmCham Estonia Foto: Sergei Krasii / Agency.fotki.com for AmCham Estonia
Ameerika Kaubanduskoda Eestis AmCham Estonia kutsus naistepäeva eel lõunale hinnatud naisjuhid ja oma liikmed, et jagada tippjuhtide edulugusid – kuidas nad on läbi löönud valdkondades, millega seni on seostatud peamiselt mehi.

Üritusel esines kolm hinnatud tippjuhti: CircleK tegevjuht Kai Realo, finantsjuht ja Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe ja Philip Morris Estonia tegevjuht Kai Tammist. Paneeldiskussiooni modereeris Miltton New Nordics'i partner ja tegevjuht Annika Arras.

Esinejad arutlesid, et hoolimata sellest, et võrdõigluslikkuse ja soolise tasakaalu teema on juba pikka aega aktuaalne olnud, näevad ettevõtted endiselt vaeva, et toetada seda ettevõtete juhtimistasandil. Kõik kolm juhti olid nõus, et naisjuhid peavad senisest enam ettevõtetes silma paistma.

Kogenud juhtide läbivaks sõnumiks oli, et naised võiksid oma väärtuste, teadmiste ja oskuste osas enam enesekindlad olla ning julgeda neid selgemini sõnastada – teisisõnu, naised võiksid end ise tööturul julgemini esitleda.

Kai Tammist rõhutas, et naised võiksid olla esindatud igal juhtimistasandil ja et võrdse töö eest saadavat võrdset palka ei tohiks pidada naiste nõudmiseks, vaid see peaks olema iseenesest mõistetav. Ta tõi välja, et kõik ettevõtted peaksid jahtima parimaid võimalikke talente ja värbamisotsused peaksid tuginema faktidele ja kandidaatide kompetentsidele, mitte eelarvamustele ning eeldustele.