SME Development. Maret Tamra, Hala Jamal, Kersti Toots, Yasmeen Jamal. Kingiks läks raamat "100 põhjust külastada Eestit" Kersti Tootsi erakogu
14. kuni 16. märtsini toimub Tallinnas Hilton Park hotelli konverentsisaalis esinduslik rahvusvaheline sümpoosion "Naised igast ilmakaarest".

Sümpoosium keskendub kolmele peamisele teemale: "Naised erinevates usundites", "Naise elu kriisid ja naise elu kriisikolletes" ning "Naised ärimaailmas ettevõtjate ja tippjuhtidena". Sümpoosionil astuvad ettekannetega üles paarkümmend mõjukat esinejat nii Eestist kui ka välisriikidest.

MTÜ Eluliin, Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni (IPA) Eesti osakond ja Luxton Invest otsustasid omavahel jõud ühendada, et julgustada naisi võtma ühiskonnas jõulisem positsioon ning tuua esile naiste tegelik mõju nii ettevõtluses kui ka riigisektoris. Selle koostöö tulemusena saabuvadki märtsi keskpaigas Tallinna naised ja mehed Eestist ja välisriikidest, et jõuda sümpoosioni käigus uute loovate lahendusteni.

Järgmisel kuul toimuvat sümpoosioni korraldavad väikeettevõtja Kersti Toots, MTÜ Eluliini juhatuse liige Eda Mölder ja IPA Eesti osakonna juhatuse liige Maret Tamra. Idee korraldada sümpoosion tekkis korraldajatel 2018. aastal kui külastati Pärsia lahes asuvat Bahreini saareriiki. Kersti Tootsi sõnul avaldas talle sügavat muljet Bahreini tegusate naiste roll ühiskonnas, seetõttu tekkis tal koos Eda Mölderi ja Maret Tamraga idee korraldada ühine arutelukoht, kus julgustada naisi oma unistusi ellu viima. "Bahreini külaskäigu ajal kohtusin mitmete sealsete organisatsioonide ja ettevõtete esindajatega, kelleks olid intelligentsed, motiveeritud ja avatud mõtlemisega naised. Tundsin, et tahan ja pean saadud kogemusi jagama, et julgustada ka teisi naisi üle maailma rakendama oma potentsiaali ning edendada kultuuridevahelist mõistmist ja tolerantsust," ütles Toots.

WCCI (Women's Crises Care International). Maret Tamra, Mary-Justine Todd, Kersti Toots
Kersti Tootsi erakogu

Eda Mölder sõnas, et Eluliini sooviks on abistada IWA (International Women`s Assistance) keskuse kaudu erinevatest kultuuridest pärit naisi. "Tahame aidata naistel üle saada isikliku potentsiaali realiseerimise ees olevatest sisemistest ja välistest takistustest". Sümpoosioni idee ellukutsuja Maret Tamra lausus, et IPA Eesti osakonna eesmärgiks on eelkõige arendada rahvusvahelisi kultuurisidemeid ning seeläbi aidata rahvastel üksteist paremini mõista. "Seesugune kontaktide loomine ja koostöö arendamine naisorganisatsioonidega on naiste turvalisuse tagamisel ja rahumeelse elu säilitamisel äärmiselt oluline", lisas Tamra.

Osalema on oodatud kõik, kes soovivad luua uusi kontakte, saada teadmisi ning inspiratsiooni ning arutleda, kuidas julgustada naisi oma unistusi ellu viima.

Lisainfo siin.