Kat Jayne / Pexels
Tallinna Naiste Tugikeskuse juhataja Vaike Pähn toob lähisuhtevägivalla kohta välja neli väga olulist mõtet, mida peaksid teadma ka õnnelikes paarisuhetes olevad naised.

1. Seksuaalvägivald on naise suhtes kõige rängem ja alandavam vägivallavorm. Tavaliselt eelneb sellele vaimne ja füüsiline vägivald: partneri üle domineerimine, solvangud, tõukamine, löömine.

Arusaam, et kui oled suhtes, järelikult pead ka anduma ja kaasa minema kõigi partneri seksuaalfantaasiatega, on samasugune nagu see, et kes lööb, see armastab. Kui lööb kõvemini, siis armastab rohkem...? Need on absurdsed ja hävitavad arusaamad, mida tuleks kiiremas korras muuta.

Oma piire peab teadma ja neist partnerile teada andma. Kindlasti tuleb meeles pidada, et igasugune pealesunnitud seksuaalne tegevus on partnerit alandav ja teda väga sügavalt kahjustav. See on tegelikult seksuaalne vägivald.

2. Aita esmalt ennast. Kui te mõlemad kannatate kaaslasega depressiooni või muude vaimsete probleemide käes, nagu Birgit siin loos mainib, siis on oluline mõista, et eelkõige tuleb aidata iseennast. Teist saab august välja tõmmata ainult tasakaalus ja oskustega inimene. Vastasel korral on oht ise auku kukkuda.

3. Leia neutraalne kuulaja. Kodus kogetud vägivallast on niikuinii raske rääkida, eriti veel kõige lähedasematele inimestele: emale, sõbrannale... Kui otsustatakse rääkida, siis kas asjadest kõneldakse ikka nii, nagu need on? Võib-olla mitte. Ja see on ka arusaadav, kuna võidakse karta järske reaktsioone (“Jäta ta kohe maha!”) või tänitamist (“Aga ise sa tahad ju temaga koos elada!”).

Julgustan abi otsima professionaalidelt. Seda saab soovi korral ka anonüümselt teha, helistades tugikeskusesse või ohvriabisse. Kirjelda, mis on juhtunud. Sõnasta läbielatu täpselt nii, nagu see on päriselt juhtunud. Minu kogemus näitab, et paljud naised saavad juba siis aru, et see suhe ei ole nende jaoks õige... Ja abitelefonidele võib helistada kas või kümme korda.

4. Rääkige, rääkige, rääkige. Igast ebameeldivast suhteseigast tuleks esmalt partneriga rääkida. Kui su partner teeb sulle näiteks peol teiste ees märkuse, mis sind riivas, siis võta see hiljem rahulikus keskkonnas jututeemaks. Selgita, miks see sind häiris, ja lase temal selgitada, miks ta nii ütles. Anna oma piiridest partnerile märku. Kui oled öelnud, mis sind häirib, ja partner siiski kordab sulle ebameeldivat käitumismustrit, siis on tegemist ilmselt domineeriva käitumisega. Nii võib alata vägivald.

Loe pikemalt ühe naise valusast kogemusest seksuaalvägivallaga suhtes: ta karistas mind iga valesti öeldud sõna ja tehtud teo pärast