MorgueFile
Esimene soovitus on, et kinnisvaramüüja võiks esmalt pöörduda oma sõprade-tuttavate poole, kes on hiljuti kinnisvaratehingutega kokku puutunud. Äkki saab nende käest soovituse usaldusväärse maakleri poole pöördumiseks, kirjutab Tõnu Toompark raamatus "Kuidas müüa kinnisvara?“.

Kinnisvaramüüja ei tohi maakleri leidmisse suhtuda pealiskaudselt. Usaldab ju kinnisvaraomanik maakleri kätesse oma ühe kalleima varaga tehingu tegemise.
Taas tasub meenutada, et protsendi võrra suurem või väiksem müügihind võib olla samas suurusjärgus keskmise kuusissetulekuga.
Sõbrad-tuttavad
Esimene soovitus on, et kinnisvaramüüja võiks esmalt pöörduda oma sõprade-tuttavate poole, kes on hiljuti kinnisvaratehingutega kokku puutunud. Äkki saab nende käest soovituse usaldusväärse ja praktikas äraproovitud maakleri poole pöördumiseks.
Samuti võib sõber-tuttav anda siira soovituse mõne maakleri poole kindlasti mitte pöörduda. Seegi on väärtuslik info, millega tasub arvestada.

Sõbra-tuttava soovitus võiks olla üks tähtsaim kriteerium maakleri valikul.

Tuntum maakleribüroo

Kui sõprade-tuttavate kaudu kinnisvaramaaklerit ei leia, võiks järgmise sammuna uurida maakleriteenuse pakkujaid, kes töötavad suuremates-tuntumates maakleribüroodes.
Suuremad-tuntumad maakleribürood on sunnitud oma hea maine eest rohkem seisma. Need ettevõtted tegutsevad aktiivsemalt selle nimel, et nende pakutava teenuse kvaliteet oleks heal tasemel.
Siiski peab ütlema, et büroo suurus või selle nime tuntus ei tähenda automaatselt paremat maakleriteenust. Küllaga on maaklereid, kes pakuvad väga head teenust üksiküritajatena või töötades väikeettevõtetes, kus on paar-kolm maaklerit.
Suurem-tuntum maakleribüroo võib aga tähendada seda, et väga halba maakleriteenust sealt ei saa.

Võib öelda, et suuremate maakleribüroode maakleriteenuse keskmine tase on tõenäoliselt üsna heal tasemel. Suuremad bürood ei saa kaubamärgi maine hoidmise nimel lubada, et teenus oleks kehv.
Kinnisvaramüüja teeb vahendusteenuse kokkuleppe maakleribürooga, kuid teda asub enamasti teenindama üks konkreetne maakler. Nii on järgmine küsimus, kas see konkreetne maakler suudab turukonjunktuurist, enese oskustest ja teadmistest ning müügiobjektist tulenevalt pakkuda heal tasemel olevat teenust, millega kinnisvaramüüja rahule jääb.
Maakleriteenuse tellija hinnang koostööle hakkab tehingu järel põhinema konkreetse maakleri tulemuslikkusel, mitte maakleribüroo kaubamärgi mainel.

Liidud ja ühingud

Täiendava kaudse soovitusena võib kinnisvaramüüja jälgida, kas maakleribüroo kuulub näiteks Eesti Kinnisvarafirmade Liitu või kas maakler on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige.
1994. aastal asutatud Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL – www.ekfl.ee) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. EKFLi kuulumine on kujunenud kinnisvarafirmadele lisaväärtuseks, mis suurendab nende usalduskrediiti. EKFLi liikmed peavad oluliseks klientide ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenindamist.
1997. aastal asutatud Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (EKMK – www.maakleritekoda.ee) on Eesti kinnisvaramaaklereid ühendav mittetulundusühing. Ühtlasi on EKMK praegu kinnisvaramaakleri kutse andja.
Liitudesse-ühendustesse kuulumine tähendab, et maaklerid kohustuvad järgima nende institutsioonide heade tavade koodekseid ja probleemide tekkimisel on maakleriteenuse tellijal võimalus pöörduda ühingute aukohtute poole.

Erialaliitudesse ja -ühingutesse kuulumine näitab sageli maakleri või maakleribüroo juhtide sotsiaalset aktiivsust. Liitudesse ja ühingutesse kuulumine ei tähenda alati paremat teenuse kvaliteeti. Küll annab see halva teenuse osaks saanud kliendile võimaluse pöörduda vastava ühenduse aukohtusse.

Kinnisvaramaakleri kutsetunnistus

Maakleri professionaalsuse hindamise üks võimalusi on uurida, kas maakleril on kutsetunnistus. Kutsetunnistuse saamiseks ehk kutseliseks kinnisvaramaakleriks saamiseks tuleb läbida kinnisvaramaakleri kutseeksam.
Kutseeksami läbimine võiks teoreetiliselt kinnitada, et maakler valdab vähemalt minimaalsel tasemel kutseoskusi, mis aitavad tal maakleriteenust osutada.
Peale selle on maakleri kutseeksami läbimise eelduseks kaheaastane maakleritöö praktika ja keskharidus.

Kinnisvaramüüja jaoks on oluline teadmine, et kutseline kinnisvaramaakler on läbinud kutseeksami ehk kinnitanud oma erialaseid teadmisi vähemalt minimaalsel tasemel. Lisaks on kutselisel maakleril minimaalselt kaheaastane tööstaaž.
Samal ajal ei anna maakleri kutsetunnistus talle täiendavaid õigusi ega otsest garantiid teenuse kõrge kvaliteedi osas.

Muud soovitused

Kinnisvaramaakleri valik ei pea olema kui armumine ja paariheitmine esimesest silmapilgust. Kinnisvaramüüja võib teenuse kohta pakkumise küsida mitmelt kinnisvaramaaklerilt ja nendega suheldes otsustada, millisega neist ta tahaks edaspidi pikemalt koostööd teha.
Kinnisvaramüüjal tasub kindlasti küsida maaklerilt teenuse hinnapakkumist. Maakleritele küll väga ei meeldi hinnapakkumisi teha, kuid vähegi korralikumal moel vormistatud teenuste kirjeldus annab kinnisvaramüüjale aimdust, mida maaklerilt oodata ja mida ehk mitte.

Loe maakleri otsimise kohta lähemalt uuest käsiraamatust "Kuidas müüa kinnisvara? Eduka kinnisvaratehingu saladused", mille autor on konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark.