Vladimir Juškin Foto: Sven Arbet
Vladimir Juškin oli kakskümmend kaks kuud peaminister Edgar Savisaare nõunik. Märkmed, millest sai raamat „Peaministri nõuniku päevik. Aprill 1990 – jaanuar 1992“, annab detailse pildi Eesti jaoks nii pöördelisest ajast. Augustiputši alguse ajal oli Juškin Moskvas.

18. augustil seadis Vladimir Juškin end sisse Moskvas Eesti alalises esinduses. Õhtul oli ta külas oma kursusekaaslastel Moskva Kõrgema Tehnikakooli päevilt – Nikolai Kravtšenkol ja tema abikaasal Irinal, kes peaaegu igal aastal käivad Eestis puhkamas ja muretsevad väga Eesti tuleviku pärast. Alalisse esindusse jõuab ta tagasi öö hakul. Järgmise päeva hommikul algas riigipööre.

19. august, esmaspäev

6.20. Vali koputus uksele ja kellegi hääl kisendab: „Lülitage televiisor sisse, riigipööre!”
Raadios ja televiisoris antakse pidevalt edasi kolme teksti – Lukjanovi avaldust, Janajevi avaldust ja Riikliku Erakorralise Seisukorra Komitee (RESK) pöördumist rahva poole.
Kella üheksaks hommikul on riigipöörde üldpilt telepildi vahendusel selginenud:
1) Lukjanov teatab oma avalduses, et a) liidulepingu projekti kohta on tõsiseid märkusi, b) nõutakse dokumendi uut läbivaatamist Ülemnõukogus ja Rahvasaadikute Kongressil.
Ühesõnaga, uut liidulepingut 20. augustil alla ei kirjutata.
2) Janajev teatab oma seadluses, et hakkab täitma presidendi kohuseid, sest tervisliku seisundi tõttu ei saa Gorbatšov presidendi kohuseid täita).
3) „Nõukogude juhtkonna avalduses”, millele on alla kirjutanud troika – Janajev, Pavlov, Baklanov –, teatatakse NSV Liidu Riikliku Erakorralise Seisukorra Komitee (RESK) moodustamisest, et juhtida riiki eriolukorra ajal, mille kestuseks on määratud 6 kuud (alates kella neljast 19. augustil), ja teatatakse komitee koosseis.

9.50. Helistab Moskva linnapea Gavriil Popovi nõunik Mihhail Šneider ja teatab, et raadiojaam Ehho Moskvõ on suletud, kuid olemas on Jeltsini pöördumine üldstreigi ja Moskvas Maneeži väljakul demonstratsiooni korraldamiseks. Nad nähtavasti ei tea, kuidas pöördumist levitada, ja paluvad teabe edasi anda kõigile tuttavatele.
RESKi nimel antakse edasi pöördumist nõukogude rahva poole. Kommunistide nutulaul ja suurepärase mineviku tagaigatsemine.
Tuleb teave, et Moskvas liiguvad tankid, soomukid, sõjaväeautod. Mõnel ristmikul seisavad sõjaväelastest liikluse reguleerijad.

10.25. Helistan Valgesse majja Venemaa valitsuse pressiteenistuse asejuhile Valeri Grišinile. Ta ütleb, et Jeltsini ametlikku avaldust ei ole olemas. Mis puudutab kogunemist Maneeži väljakul kell 12, siis need on Jeltsini nimel tehtud avaldused. Võimalik, et provokatsioon.

11.05. Antakse edasi teade RESKi määrusest nr 1. Neliteist punkti. Praktiliselt on eriolukord kehtestatud kogu riigis.
Televiisorist kuuleme, et telesaateid edastatakse täna ainult esimesel kanalil.
Mina ja Sergei Tšernov väljume Eesti alalise esinduse majast ning teeme lähematel tänavatel ringkäigu. Kõik on täiesti rahulik. Kindralstaapi ümbritseb soomukite, sõjaväe veoautode ja väliköökide rõngas. Sõdurid istuvad soomusel (Moskvas on kuum ilm), mootorid töötavad tühikäigul. Läheme Kremli juurde. Punasel väljakul liiguvad nagu ikka ringi inimeste salgad, kes sarnanevad ekskursantidega. Maneeži väljakul siiski toimub miiting. Rahvast ei ole palju, aga liiklus on peatatud. Tverskajal on liikluse peatanud soomuk.

12.50. Eesti esinduses teatati, et saabunud on Jeltsini, Silajevi ja Hasbulatovi pöördumine. Põhiline: 1) tegu on parempoolse reaktsioonilise konstitutsioonivastase riigipöördega, 2) kuulutame võimule tulnud niinimetatud komitee ebaseaduslikuks, 3) nõuame NSV Liidu rahvasaadikute erakorralise kongressi viivitamatut kokkukutsumist, 4) kutsume üles alustama tähtajatut üldstreiki.
Varsti avaldatakse Jeltsini seadlused. Tallinnast ei väljunud laev Soome. Savisaar viibib Rootsis.

14.00. Räägin telefonitsi jälle Mihhail Šneideriga. Neile oli helistatud Boriss Nikolajevitši juurest ja öeldud, et kell 16.00 algab rünnak Valgele majale. Venemaa Ülemnõukogu hoone ümber hakati barrikaade ehitama.

14.05. Helistatakse Venemaa Ülemnõukogust ja palutakse vabastada faks, et nad saaksid saata Jeltsini seadlused. Ütlesid, et Valget maja piiravad tankid. Veidi aega tagasi esines Jeltsin Vene lippude all tankist kõnega.

Põhilise võib leida Jeltsini seadlustest:
1. Liigitada komitee ja selle organisaatorite tegevus riigipöördeks.
2. Lugeda kõik niinimetatud erakorralise seisukorra komitee otsused ebaseaduslikuks ja kuulutada need Vene NFSV territooriumil kehtetuks.
3. Ametiisikud, kes täidavad nimetatud komitee korraldusi, kõrvaldatakse ametist ja võetakse vastutusele.
4. Kuni NSV Liidu rahvasaadikute erakorralise kongressi kokkukutsumiseni kõik NSV Liidu täitevvõimuorganid, kaasa arvatud NSV Liidu KGB ning NSV Liidu sise- ja kaitseministeerium, mis tegutsevad Vene NFSV territooriumil, lähevad üle Vene NFSV rahva poolt valitud presidendi otsesesse alluvusse.

16.15. Helistan Silajevi vastuvõturuumi. Sekretär vastab, et hoone ees käib miiting ja varsti kõneleb seal Silajev. Sõjavägi käitub rahumeelselt.

17.00. Jälgin koos Tšernoviga televiisorist RESKi liikmete pressikonverentsi. Millegipärast ei ole kohal Pavlovit, Jazovit ja Krjutškovi, Janajevil käed värisevad, ülejäänute nägudelt paistab, et nad närveerivad. Saame teada, et katkestatud on kõigi kesk- ja Moskva ajalehtede ning ajakirjade ilmumine, välja arvatud Trud, Rabotšaja Tribuna, Izvestija, Pravda, Krasnaja Zvezda, Sovetskaja Rossija, Moskovskaja Pravda, Leninskaja Znamja ja Selskaja Žizn. Muud teavet eriolukorra kohta me ei saanud.
Saabub faks Jeltsini pöördumisega sõdurite ja ohvitseride poole. Põhiline:
Sõdurid! Ma usun, et sellel traagilisel tunnil te oskate teha õige valiku. Vene relvade au ja kuulsust ei määrita rahva verega!

18.00. Räägin Moskva linnanõukoguga. Nende juures käis OMON, blokeeriti kõik sisse- ja väljapääsud. Praegu on OMON lahkunud. Mööda Volokolamski maanteed liigub Moskva poole tankikolonn. Tagavaraväljapääsu kaudu on Moskva linnanõukogust minema viidud kõik dokumendid. Valge maja juures valvavad inimesed kogu öö. Neile viiakse sooja toitu. Esimesel soomukil, mis sõitis mööda Tverskajat, istusid tudengid, käes Venemaa lipp ja plakat „Jeltsini eest”. Tankistid Valge maja ees on kahevahel.

18.55. Helistab Renald Simonjan . Ta teatab, et Sobtšak istub Šeremetjevos ja ootab lendu Leningradi. Seal oli juba hommikul moodustatud eriolukorra komitee, mida juhib Leningradi sõjaväeringkonna ülem, Leningradi komandant kindral­polkovnik Viktor Samsonov. Käivad kuuldused, et komiteesse kuuluvad ka Vjatšeslav Štšerbakov (Sobtšaki esimene asetäitja) ja Juri Jarov (Leningradi oblastinõukogu esimees). Räägiti, et tankid lahkusid Valge maja juurest, lilled suurtükitorudes, aga Valget maja valvavad Uzi automaatidega relvastatud militsionäärid ja maskides OMON. Sisse lastakse ainult saadikuid.

20.30. Helistasin Leningradi linnanõukokku. Keegi Artemjev teatas, et Sobtšak on juba jõudnud Leningradi ja kahel korral Leningradi linnanõukogus esinenud. Istungil viibisid diplomaatiliste esinduste juhid. Štšerbakovil ja Jarovil ei ole Leningradi päästmise komiteega midagi pistmist. Leningradi siseasjade valitsus tuli üle Leningradi linnanõukogu poolele (300 militsionääri pluss OMON). Televisioon ja raadio on hõivatud. Maria palee ees käib vahetpidamata miiting. Organiseeritakse ööseks toitlustamist. Linnas paljundatakse ja kleebitakse üles lendlehti Jeltsini pöördumise ja tema kahe seadluse tekstiga. Leningradis hakatakse streikima. Sõjaväeringkonna ülemjuhataja kindral Samsonov on pärast kella 16.00 linnast kadunud. Arvatavasti toimub sõjanõukogu istung.

23.40. Koos Tšernoviga saadame Edgarile faksi, milles on sündmuste kaks versiooni.

Moskva olukorra analüüs, mis põhineb uudistesaatel „Vremja” ja pressikonverentsi materjalidel, näitab, et meil ei ole tegu klassikalise riigipöördega: sündmuste dünaamika on väga nõrk, ei ole likvideeritud opositsiooni peamist liidrit, lubatakse uue võimu seadluste täitmata jätmist, töötab side, riigipiir on avatud jne.

1. versioon. Kõigi sündmuste taga on Gorbatšov, kes on sunnitud ajutiselt mängust kõrvale jääma, et mitte kaotada demokraadi renomeed ja rahvusvahelist autoriteeti, likvideerides samal ajal erakorralise võimu kätega demokraatliku opositsiooni. Tähendab, et see on tema poliitikas järjekordne pööre, sedapuhku paremale, mis maskeeritud riigipöördeks. Tähelepanu peaks juhtima pressikonverentsist osavõtnute väga rahulolevale näoilmele ja pressikonverentsi läbiviimise erakordsele kindlusele. Tõsi küll, Janajevil käed värisesid.

2. versioon. Gorbatšov haigestus kõigile ootamatult. Seepärast loodi kogu kombinatsioon kiirustades. Siit dünamismi puudumine ja otsustamatus. Seda näitab tänane öö. Pidev kõrvalepõiklemine vastusest küsimusele haiguse diagnoosi kohta räägib asjaolust, et diagnoosi püütakse leida kas lahkunule või ootamatult tervenenud inimesele. Tähendab, ära ehmatatud ootamatust haigusest ja omamata kindlat liidrit, kartes seejuures ohtu, et liider võib tulla demokraatide poolelt, mõeldi välja erakorraline seisukord (teisisõnu, ajutine kas kuni tervenemiseni või uue liidri esiletõusuni, et pidurdada demokraatide survet).
Kolmanda versiooni, see tähendab ettevalmistatud riigipöörde variandi jaoks on eeltoodud põhjustel seni vähe argumente.

20. august, teisipäev

00.06. Helistab Renald Simonjan. Rjazanist jõudis just kohale soomukite kolonn – 50 soomukit Venemaa lippude all. Kolonni eesotsas on Šelov-Kovedjajev. Ta ütles, et antud oli Jeltsini vahistamise käsk, kuid käsku ei täidetud. Renald teatas, et saateid alustas Valge maja raadiojaam (hommikused saated lainepikkusel 21,16, päevased 42,61 ja öised 22,42 meetrit).

1.40. Mind ühendatakse Savisaarega. Ta palub ühendust võtta Valge majaga ja teha Jeltsinile ettepanek Föderatsiooninõukogu kokku kutsuda ning võtta võim. Andsin ettepaneku edasi Silajevi sekretariaadi juhatajale Alla Zahharovale.

02.05. Televiisorist tuleb juba ööpäev klassikalist muusikat ja näidatakse balletti „Luikede järv”. Neil ei ole isegi tagavaravariante.

02.30. Helistab Renald Simonjan. Ta viibib praegu Moskva linnanõukogu miitingul ja seal selgus, et Dzeržinski diviis teatas oma neutraliteedist. Saadikud teevad selgitustööd Moskva kõigis sõjaväeosades.

7.45. Läheme Tšernoviga Arbatskaja metroojaama, et osta lubatud ajalehti. Kõik ajalehed avaldavad üht ja sama: RESKi dokumendid, A. Lukjanovi avaldus, NSV Liidu Ülemnõukogu presiidiumi seadlus Ülemõukogu istungi kokkukutsumisest 21. augustil.

12.00. Algab tuhatpäise rahvahulga miiting Valge maja juures. Valge maja raadio teatab, et kokku on tulnud umbes 200 000 inimest. Samal ajal algab miiting Moskva linnanõukogu juures.

14.30. Helistan Leningradi Vladimir Tšurovile. Uudised on head: linnas on alanud üldstreik, Paleeväljakul toimus 200 000 osavõtjaga miiting, OMON ja miilits on demokraatide poolel, sõjaväeringkonna ülemjuhataja kindral Samsonov oli öösel andnud Sobtšakile ohvitseri ausõna, et tankid linna ei sisene. Annan teabe edasi Rein Koovile. Riigipööre hakkab ilmselt vaibuma.
Kella nelja paiku päeval astub sisse George Shabad BNSist. Tal on halbu uudiseid: Riias hõivasid dessantväelased Läti raadio, kesktelegraafi ja rahvusvahelise telefonside jaama. Eestisse sisenesid Pihkva ja Riia poolt kaks sõjaväemasinate kolonni. Ametlik selgitus: sõjaväelased naasevad polügoonidelt ja suvelaagritest kasarmutesse. Nüüd siis sai selgeks, mis sihiga Balti sõjaväeringkonnas 15. augustil algasid staabiõppused.
Eesti Kaitsenõukogu sai Ülemnõukogult erakorralised volitused. Raadio-, televisiooni- ja ajakirjandusmaja juurde seati piketid.
Kella kuue paiku helistasin Tallinna Kadilinile. Ta ütles, et on avaldatud TKÜNi presiidiumi pöördumine, kus väljendatakse täielikku toetust RESKile. Palun Kadilinil allakirjutanutele meenutada vene vanasõna: „Sulega kirjutatut kirvega välja ei raiu.”
Lõpuks ometi jõuame Leningradi vaksalisse, tuttav ja sisseelatud vagun. Ainus soov – välja magada.

21. august, kesknädal

Rong hilines kolmkümmend minutit. Raudteejaamas võtab meid vastu Aleksandr Kadilin. Kell 4 hommikul hõivasid dessantväelased Pirital teletorni. Ohvreid ei ole, kuid 22. korrusel asuvasse torni tehnilisse keskusesse barrikaadisid end neli politseinikku ja nad peavad siiani vastu. Sõjaväge tänavatel ei ole, kuid valitsus peab pidevalt läbirääkimisi sõjaväe ülemjuhatusega. Peamine uudis – eile oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu võtnud iseseisvusdeklaratsiooni. Eilsest päevast alates oleme me iseseisev riik. Tõsi küll, teletorn on hõivatud, kogu vabariigis disloteerub Nõukogude armee, Tallinna reidil seisab ankrus suur dessantlaev, Moskvas on RESK. Iseseisvus on tinglik ja kauaoodatud väärtus. Kuidas seda väärtust eristada faktidest?
Sõidame kohe Toompeale. Siin on piiramisseisukord. Kõik juurdepääsud Toompeale on barrikaaditud kiviplokkide ja tehnikaga. Telefoniautomaadist helistan koju naisele ja annan nõu halvima stsenaariumi puhuks – võtta lapsed ja sõita suvilasse.

12.10. Helistan Moskvasse Mihhail Šneiderile ja Leningradi Vladimir Tšurovile. Sündmused arenevad hoogsalt:

1) Valge maja ründamine jäi ära,
2) varahommikust peale hakkas osa sõjaväge Moskvast lahkuma,
3) toimub Vene NFSV Ülemnõukogu erakorraline istung, kus peaks vastu võetama otsus tagandada kõikide regioonide juhid, kes toetasid RESKi,
4) Leningradi linna- ja oblastinõukogu erakorralised istungid väljendasid toetust Venemaa presidendi tegevusele,
5) linna ja oblasti kõigi tasandite juhtidele tehakse ettepanek juhinduda oma tegevuses president Jeltsini ja linnapea Sobtšaki määrustest ning korraldustest,
6) Leningradi sõjaväeringkonna ülemjuhatusele tehti ettepanek erakorralise seisukorra komisjon laiali saata.
Tundub, et putš lämbus ja varsti ujuvad lagedale laibad.

13.30. Edgar kutsub välja. Siiani pole ta minutitki maganud. Ilme on väga väsinud. Ütleb, et kell 14.00 saab täis ultimaatumi tähtaeg neljale politseinikule, kes kaitsevad teletorni 22. korrusel sidekeskust. Ta ei anna korraldust see korrus vabastada. Küsib, mida nüüd teha? Teen teatavaks Moskvast ja Leningradist saadud teabe ja ütlen, et kuna sündmused arenevad hoogsalt, on parim taktika venitada, oodates sündmuste arengut Moskvas.

14.30. Raadio Vabadus teatab viitega TASSile, et pärast kella 14 siirdusid kõik kaheksa vandenõulast Vnukovo-2 lennujaama. Jeltsin andis korralduse nad arreteerida. Räägitakse, et nad kavatsevad lennata Gorbi juurde. Samal ajal suundusid Silajev, Rutskoi ja veel kaheksa meest Simferopolisse.

Nüüd on aeg hakata kirjutama ettepanekuid esmaste meetmete kohta. Sergei Tšernov on end kompuutri ette juba sisse seadnud ja painutab näppe. Saime kokku kümme punkti.
Esmased meetmed riigipöörde tagajärgede likvideerimiseks Eestis.

1. Eesti Ülemnõukogu otsusega saata laiali kõik ühiskondlikud, poliitilised ja muud organisatsioonid, kes oma otsuste või tegevusega toetasid NSV Liidu riigipööret.
2. Teha Venemaale ettepanek sõlmida leping andmaks Venemaa õiguskaitse­organitele välja kõik isikud, kes olid riigipöördega seotud või toetasid seda.
3. Eesti Ülemnõukogu otsusega teha vabariigi prokuratuurile ülesandeks alustada kriminaaluurimist Eesti elanike suhtes, kes NSV Liidu riigipöördest osa võtsid või oma tegevusega seda toetasid.
4. Ülemnõukogus tõsta üles küsimus saadikuvolituste äravõtmisest Ülemnõukogu liikmetelt, kes toetasid NSV Liidu riigipööret ja RESKi tegevust.
5. Kindlaks määrata kahju suurus, mida Eesti Vabariigile tekitas RESKi tegevus.
6. Seoses Eesti iseseisvuse väljakuulutamisega ja selle Venemaa-poolse tunnustamisega määrata ja saata Venemaale Eesti Vabariigi täievoliline suursaadik.
7. Seoses iseseisvuse väljakuulutamisega saata ÜROle taotlus saada selle organisatsiooni liikmeks.
8. Viivitamatult saata Eesti Vabariigi delegatsioon esinema Venemaa Ülemnõukogusse Eesti ja Venemaa lepingu ratifitseerimise küsimuses.
9. Homme teha Venemaale ettepanek alustada riikidevahelisi läbirääkimisi küsimustes, mis on seotud Eesti iseseisvuse taastamisega de facto.
10. Lõpetada raadiojaama Nadežda kui putšile kutsunud organisatsiooni tegevus.
Savisaar palus ära oodata tema naasmise raadiost. Tal on täna olnud raske päev: kurnavad läbirääkimised sõjaväelastega ja sõit teletorni, kust sõjaväelased lahkusid pärast kella 19. Istume Raivo Vare juures (Jüri Raidla, Rein Koov, Sergei Tšernov, Juhan Hindov) ja joome konjakit. Raivo väidab, et meie teletorni ründamine oli strateegiline operatsioon. Kõik videoreportaažide salvestused jõuavad Riiast releeliini kaudu meie teletorni ja sealt Soome, aga edasi juba kogu maailma.

Naaseb Edgar ja kõik suunduvad söögituppa, kus laud on juba kaetud: šampanja, konjak, viin ja muu. Tuleb Olev Laanjärv. Edgar istub Siim Kallase kõrval – lõpuks on nad ära leppinud. Siin on ka Vilja ja teised. Pärast kella 23 tuleb teave, et sõjaväekolonn lahkus Tallinnast ja suundub oma alalisse paiknemiskohta. Laiali läheme pärast kella üht öösel. Kõik on ülevas meeleolus.

Vladimir Juškin „Peaministri nõuniku päevik. Aprill 1990 – jaanuar 1992“, kirjastus Varrak 2016

http://www.varrak.ee/product/20402/