Veinipokaalid Foto: Karli Saul
Alkoholist, nikotiinist, kanepist ja teistest uimastitest lähtuvat otsest surmariski hinnanud epidemioloogid märgivad, et tarvitatava ja surmava annuse vahet ning kasutamise sagedust arvestades on kõige ohtlikum alkohol.

Dresdeni tehnikaülikooli epidemioloogiaosakonna teadlased lähtusid riskidearvutamisel keskmise inimese tarvitatavast uimastikogusest ja tüüpilisest surmavast doosist. Näiteks alkoholi satub joomingu käigus organismi enam kui kümme protsenti surmavast etanooli kogusest. Kanepis leiduv THC kogus seevastu moodustab tapvast annusest vähem kui 0,01 protsenti.
Alkoholile järgnesid heroiin, kokaiin ja nikotiin. Kui üksikisikute tasandil kuulusid kõrge riski kategooriasse kõik neli, siis ühiskonda tervikuna arvestades paigutus sinna rühma vaid alkohol. Nikotiini, kokaiini ja heroiini riskitase langes vastavalt ühe ja kahe astme võrra madalamale. Kanepit hinnati kokkupuute määra alusel alkoholist ligikaudu 115 korda vähem surmavaks ja see oli käsitletud ainetest ainus, mis paigutus madala surmariskiga ainete hulka.
AiF