Unsplash.com
Kirjanduses on erinevaid soovitusi seksuaalelu jätkamiseks pärast haigestumist müokardi infarkti või rinnaangiini. Sageli kardavad patsiendid, et seksuaalelu võib nende südame tervist halvendada.

Suurbritannia teadlased püüdsid sealsete üle 50 aasta vanuste isikute tervise pikaajalise paneeluuringu käigus välja selgitada koronaarhaigust ehk südame iseheemiatõbe ehk rinnaangiini põdevate isikute seksuaalset aktiivsust võrreldes samaealiste sama haigust mittepõdevate isikutega.

Kokku oli vaatluse all 2979 meest ja 3711 naist vanuses 50 eluaastat või enam. Neist 8% olid 80-aastased ja vanemad. 376 mehel ja 279 naisel oli diagnoositud koronaarhaigus (müokardi infarkt või rinnaangiin).

Uuritavad täitsid küsimustiku oma seksuaalelu ja kasutatavate ravimite kohta.

Haigetest meestest ligi 69% elasid aktiivset seksuaalelu, haigust mittepõdevatest meestest olid seksuaalselt aktiivsed 80%.

Erektsioonihäreid esines 47%-l koronaarhaigusega meestest ja 38%-l võrdlusgrupi meestest. Erektsioonihäireid tuli kõige sagedamini ette sagedamini müokardi infarkti põdenud meestel – 62%-l.

Kirjeldatud muutused seksuaalelus esinesid sagedamini esimesel neljal aastal pärast haiguse diagnoosimist.

Naistest olid samuti esimese nelja aasta jooksul 55,6% seksuaalselt väheaktiivsed.

Seksuaalset rahuldatust koronaarhaigus vastajate hinnangul ei mõjutanud.

Ravimite kasutamine uuritutel seksuaalset aktiivsust oluliselt ei mõjutanud . Siiski oli diureetikumide ja ka statiinide kasutajatel seksuaalelu mõnevõrra häiritud.

Uuringu autorid soovitavad koronaarhaigusega haigeid seksuaalse käitumise suhtes enam nõustada, kuna seksuaalse aktiivsuse säilitamine pärast haigestumist võib oluliselt parandada nende elukvaliteeti.

Allikas: Eesti Arst