Foto: TERJE LEPP
Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt on terviseriskide vähendamiseks vajalik füüsiline tegevus, mis kulutab energiat vähemalt 600 metaboolset ekvivalenti minutis nädalas (MEV min/näd). Senini on vähe andmeid, millised konkreetseid terviseriske sellises mahus füüsiline tegevus võiks vähendada.

Mis on metaboolne ekvivalent? Metaboolne ekvivalent (MEV) on energiakulu mingi tegevuse ajal põhiainevahetuse suhtes ja see sõltub kehalise aktiivsusest päeva jooksul ja erinevate tegevuste peale kulunud ajast. Igal tegevusel on oma MEV väärtus ning igapäevase energiakulu arvestamiseks on vaja kokku arvestada nendele tegevustele kulunud aeg.

Rahvusvaheline uurijate rühm analüüsis 1980. aastast kuni 2016. aasta veebruarini andmebaasides MedLine ja EMBASE avaldatud materjale, et välja selgitada, millises mahus füüsiline tegevus vähendab riski haigestuda rinna- ja jämesoolevähki, diabeeti, südame isheemiatõppe ning isheemilisse insulti. Kokku analüüsiti 174 artikli materjale.

Analüüsist ilmnes, et füüsiline tegevus 600 MEV min/näd vähendas võrreldes füüsiliselt vähem aktiivsete isikutega loetletud haigustesse haigestumise riski 2% võrra.

Isikutel, kelle füüsiline aktiivsus oli 3000–4000 MEV min/näd, oli haigestumise risk samadesse haigustesse vähem aktiivsete isikutega võrreldes 19% väiksem.

Suurema füüsilise koormusega (9000 – 12 000 MEV min/näd) isikutel vähenes haigestumisrisk võrreldes 3000–4000 MEV min/näd koormusega isikutega uuringu põhjal vaid 2% võrra. Seega on optimaalne füüsiline koormus, mis vähendab riski haigestuda uuritud haigustesse, 3000–4000 MEV min/näd.

Sellise energiakulu annavad näiteks mõõduka tempoga kõndimine 25 minutit päevas, 20 minuti jooksu või aiatööd, samuti 10 minutit treppidest üles kõndimist päevas.

Senini kehtiv Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus füüsilise aktiivsuse mahu kohta ei ole ilmselt piisav, et vähendada riske haigestuda tänapäeval enam levinud haigustesse.

Allikad: Eesti Arst, toitumine.ee