Foto on illustratiivne Foto: Ago Tammik
Tänaseks on teada 50 geenimutatsiooni, mille kandjatel on kaks korda suurem risk haigestuda koronaarhaigusse ehk südame pärgarterite ahenemisse kui neil, kel niisuguseid mutatsioone pole.

Samas on rohkelt andmeid sellest, et ebatervisliku eluviisiga isikutel (suitsetajad, suure kehamassiindeksiga, füüsiliselt väheaktiivsed, vähe puu- ja köögivilja, rohkelt rasva, soola ja suhkrut tarbivad inimesed) on samuti suurem risk koronaarhaigusesse haigestuda.

On leitud, et ebatervislike eluviisidega isikutest 10% haigestuvad kümne aasta jooksul, samas on tervislikku eluviisi järgivatel isikutel see risk poole väiksem.

USA ja Rootsi teadlased uurisid kolme tagasiulatuva uuringu andmete põhjal, mil määral võib tervislik eluviis vähendada koronaarhaiguse riski neil, kel on selleks geneetiline eelsoodumus. Uuringutesse oli kaasatud 55 000 isikut vanuses 45–64 eluaastat, nii mehi kui ka naisi. Keskmine jälgimisperiood oli 19 aastat.

Ilmnes, et tervislike eluviiside järgimine vähendas 50% võrra koronaarhaiguse riski ka geneetiliselt kõrge haigestumisriskiga isikutel.

Allikas: Eesti Arst