Foto: Andres Putting
Uuringud on näidatud, et depressioon ja bipolaarsed häired võivad soodustada ateroskleroosi kujunemist. Samas on mitmed epidemioloogilised ja geeniuuringud, samuti loomkatsed tõestanud, et tavaliselt kasutatavad antihüpertensiivse (ehk vererõhku alandava) toimega ravimid mõjutavad meeleoluhäirete kujunemist ja kulgu.

Ühendkuningriigis tehtud uuringus püüti välja selgitada erinevate vererõhku alandavate ravimiklasside mõju meeloluhäirete kujunemisele.

Haiglate andmebaaside alusel jälgiti viie aasta vältel 525 066 kõrgvererõhktõvega haiget, keda raviti monoteraapiana (ehk ühe ravimiga) eri ravimiklasside ravimitega. Eesmärk oli välja selgitada, milliste ravimitega ravitutel oli suurem risk sattuda haiglasse meeleoluhäirete tõttu.

Suurim risk ilmnes beetablokaatoritega ja kaltsiumi antagonistidega ravitutel, riskisuhe vastavalt 2,2 ja 2,8. Väikseim risk meeleoluhäirete kujunemiseks oli angiotensiini konverteerivat ensüümi blokeerivate ravimite ja angiotensiini retseptorit blokeerivate ravimite kasutajatel. Tiasiid-diureetikumid selle uuringu kohaselt meeleoluhäirete kujunemist oluliselt ei mõjutanud.

Autorite hinnangul pööratakse hüpertooniahaigete vaimsele tervisele vähe tähelepanu. Olgugi, et see mõjutab oluliselt nende elukvaliteeti. Kirjeldatud uuring näitab, et lisaks muudele faktoritele võivad kõrgvererõhktõve raviks kasutatavad ravimid samuti haigete vaimset tervist mõjutada.

Kas sinu vererõhk on normaalne või kõrgenenud? Kui põed kõrgvererõhktõbe, siis uuri arstilt, millise grupi ravimeid sa kasutad ning mõtle, kas sinu meeleoluga on kõik korras.

Kuidas õigesti vererõhku mõõta, sellest loe SIIT.

Allikas: Eesti Arst