Rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO andmeil on ligi kolmandikes maailma ettevõtetes juhtideks või omanikeks naised. Kuid vaid kolmes riigis on ettevõtte juhiks suurema tõenäosusega naine, nendeks riikideks on Jamaica, Colombia ja Saint Lucia. Jamaical on kõigist juhtidest ligi 60% naised, Colombias 53% ja Saint Lucial 52,3%. Neile riikidele järgnevad vahetult Filipiinid (48%), Panama (47%) ja üllatuslikult Valgevene (46%) ja kohe seejärel Läti (45,7%). USA on 15. kohal 43 protsendiga, Islandil ja Ukrainas on naiste hallata 39,9%,

Venemaa on 27. kohal 39,1 protsendiga. Meie lähiriikidest on esimeste seas Leedu, kes on 30. kohal 38,8 protsendiga.Rootsi on 45. kohal 35,5 protsendiga, Eesti 56. kohal 32,8 protsendiga. Meist tahapoolejäävad naabritest Soome 72. kohale (29,7 %) ja Taani 77. kohale (28,4%).

Kõige vähem on naisi juhtivatel kohtadel Jeemenis, Pakistanis ja Alžeerias, kus naisjuhtide osakaal jääb 4-9% juurde. Juhtivatel kohtadel on naisi vähe just Kesk-Aasia ja Põhja-Aafrika riikides.

Käesolev edetabel on koostatud 105 riigi andmete põhjal.

Allikas: Washington Post