Metsas kasvav aed-õunapuu Pärnumaal. Foto: Leili Mihkelson .
Eesti Looduse toimetus on valinud 2012. aasta puuks õunapuu.

Ajakirja peatoimetaja Toomas Kukk ütles, et mõeldud ei ole mitte ainult mets-õunapuud, vaid õunapuud laiemalt, plaanis on tutvustada õunapuu perekonna eri liike.

Eesti pärismaine õunapuuliik on mets-õunapuu, kes on looduskaitse all.

Pomoloog Kalju Kase järgi kasvas see puu meil vanasti looduslikult igal pool.

Tänapäeval võib teda kohata peamiselt Lääne-Eesti saartel.

Eesti suurimaks mets-õunapuuks on peetud Viljandimaal Karksi ürgorus kasvavat Oti mets-õunapuud, kuid Kalju Kase andmeil pärineb tema siiski aed-õunapuu seemnest. Oti mets-õunapuu on 250 aasta vanune ja ta tüve ümbermõõt nullkõrguselt 458 cm.

Aed-õunapuud on enamasti ka need puud, kes kasvavad teede äärde rajatud alleedes.

Üks tunnus, mille järgi saab aed-õunapuud ja mets-õunapuud eristada, on lehtede alumise pinna karvasus – aed-õunapuu leht on alt tugevasti karvane, mets-õunapuu oma on aga paljas. Vaid noor leht võib olla nõrgalt karvane.

Kalju Kask kirjutab Eesti Metsas, et õunapuuliike on keeruline piiritleda, mistõttu nende liikide arvu on raske ütelda. Mõni teadlane väitvat, et neid on 9, mõni, et kuni 30 või rohkemgi. Värskeimate andmete järgi olevat õunapuuliike terves maailmas 20.