Leia pildilt täpiga mesilasema, tumedam isasmesilane, töömesilased ja vaglad. Maire Valtin
Kaitsejõudude õppuse moto “Iga okas loeb” kehtib ka mesilaspere kohta, sest igal mesilasel on täita oma roll. Ilma pereta hukkub mesilane kiiresti, mistõttu hästi toimiv ja arenev mesilaspere on esmatähtis.

Mesilasperesse kuuluvad üldjuhul üks mesilasema, töömesilased ja isasmesilased. Viimaseid nimetatakse leskedeks ja nende ainus ülesanne on suveajal uusi mesilasemasid viljastada. Sellepärast hakkab mesilaspere tavaliselt maikuus isasmesilasi kasvatama ja augustis aetakse nad tarust välja. Nende eluiga on umbes kaks kuud.