Foto: Astrid Lepik
Õunte säilimist mõjutavad mitmesugused tegurid nagu õunte kasvutingimused, õunasort, kasvu- ja koristusaegne ilm, koristusaeg ja –küpsus ning hoiutingimused.

* Lämmastikuga üleväetatud viljad säilivad halvemini, fosfor- ja kaaliumväetised tõstavad saagi kvaliteeti ja parandavad säilivust. Säilivusele mõjub halvasti ka ülemäära kuiv suvi ja liiga vihmane sügis.

* Pikemaaegseks säilitamiseks sobivad eelkõige talisordid (`Tellissaare`, `Talvenauding`, ´Cortland`, ´Paide taliõun` jpt). Suvisordid nagu `Valge klaarõun` ja `Suislepp` säilivad vaid kuni kolm nädalat, sügissordid (nt `Liivi kuldrenett` ja `Tiina`) aga kuni kolm kuud.

* Talisortide viljad koristatakse puult olenevalt aastast kas septembri teisel poolel või oktoobri algul. Koristusküpsusest annavad märku pruunikad seemned ja õuna kerge eraldumine puust, st teda ei pea rebima ega tirima.

* Puult allavõetavad õunad ei tohi olla toored ega ka ülevalminud. Neil peaks olema sordile omane kuju ja suurus.

* Paremini säilivad õunad, millel on alles terve viljavars. Rebitud või puuduva viljavarre kaudu kaotab õun säilitamisel niiskust ning sealtkaudu tungivad vilja riknemist põhjustavad mikroorganismid. Ka võib rebitud viljavars vigastada pakkimisel naabervilju.

* Säilitamiseks mõeldud õunu ei maksa puult alla raputada. Kukkudes saavad õunad viga, muutuvad plekiliseks ega säili. Et tagada õunte parim kvaliteet, tuleks neid puult noppida ükshaaval. Õunu puult alla võttes oleks mõistlik nad ka kohe sorteerida. Ühte kasti säilitamiseks mõeldud terved ja kvaliteetsed õunad, teise kasti õunad, mis on vigastatud, plekilised ja liiga väikesed. Ka võiks iga sort olla eraldi kastis.

* Õunu tuleks koristada kuiva ja päikselise ilmaga. Neil tingimustel korjatud õuntel on parem maitse ja nad säilivad paremini.

* Kasutatav inventar ja säilitamiseks mõeldud hoiuruum peaksid olema haiguste- ja kahjuritevaba, ka ei tohiks olla ligipääsu närilistel.

* Õunte säilitamiseks on sobivamad nn tugipulkadega puukastid, kuhu mahub umbes 20kg õunu. Selliseid kaste üksteise otsa ladudes on kastide vahel tagatud õhu parem liikumine. Ühte kasti laotakse kihiti paberi või puitvillaga (puulaastud) 2-3 kihti õunu.

* Sobiv õhutemperatuur õunte hoidmiseks oleks 0...+4°C. Järsud ja suured temperatuuri kõikumised vähendavad säilimist. Sortidel ´Antonovka´ ja ´Talvenauding´ peaks aga õhutemperatuur olema üle +4°C.

* Ka õhuniiskus on õunte säilimisel oluline. Madala õhuniiskuse juures kipuvad õunad närtsima, liiga niiskes keskkonnas aga suureneb oht nakatuda seenhaigustesse. Kui hoiuruum kipub olema liiga kuiv, võib seda vett põrandale pritsides niiskemaks muuta või asetada ruumi veenõu. Liigniiskes hoiuruumis tuleks mõelda korralikule ventilatsioonile või kasutada mõnda hügroskoopset ainet.

* Võimalusel ära hoia õunu koos juurviljadega. Õuntele jääb külge ebameeldiv maitse ja lõhn. Kui ruumipuudusel tuleb seda siiski teha, võiks õunad pakkida kilekottidesse. Kottides on kasulik õunu hoida ka siis, kui hoiuruum on liiga kuiv.

* Lisaks tavapärasele keldrile võib õunu edukalt säilitada ka elumaja pööningul, rõdul, sahvris või kütmata toas.

* Hoiuruumis olevaid õunu tuleks aegajalt kontrollida, sorteerida ja riknenud viljad eemaldada.