Kui maa on korralikult üles haritud, kuhjake kokku sobiva kuju ja pikkusega peenrad. Sirgete ja ühes suunas minevate vagude aeg on tarbeaias ammugi ümber. Kuna väikeses aias pole maaharimiseks vaja traktorit kasutada, ei pea ka sirgeid jooni taga ajama