Shutterstock
Selleks, et koguda aias vihma, tuleb rajada vihmapeenar. Sellise peenra näol on tegemist vihmavee kogumiseks mõeldud taimestatud alaga.

Üha enam osatakse vihmapeenarde vajalikkust hinnata just linnades, kus vett imavate pindade osatähtsus väheneb, hooned ja asfaltkattega alad ei lase veel imbuda pinnasesse.

Samuti võib rajada vihmapeenra ka koduaeda. Vihmapeenras saab suur hulk sadevett rahulikult oodata pinnasesse imbumist. Pererahvas ei pea ju liikuma, varbad vees.

Maastikuarhitekt Eneli Niinepuu sõnab, et vaatluse teel tuleks teha kindlaks, kuhu koguneb sadevesi. Selle saab kindlaks teha ka geodeetilisel plaanil olevate kõrgusarvude järgi.

Lisaks praktilisusele suurendab vihmapeenar aia ilu ja meelitab kohale niiskust armastavad elusorganismid: konnad, kiilid, liblikad jt. Kõige niiskemale alale sobivad näiteks ahtalehine hundinui, harilik varsakabi, kollane vesikupp, ubaleht jt.

Küsimustele, kui sügav peab olema vihmapeenar ja millised taimed valida, saate vastused Maakodu septembrikuu paberväljaandest või digiversioonist. Vaata siit.