Põhjamaa klassikaline jõulupuu on lumine kuusk. Jaan Mettik
Eesti jõulukombestikku tundub lahutamatult kuuluvat kuuse ehtimise tava. Ent suures osas maailmast ei peeta jõulu­puuks sugugi kuuske ja puu ehtimise kombel pole üldse niivõrd kristlik, kuivõrd kristluse-eelne algupära.

Usupühadeks ehiti puid juba antiikajal. On teada, et germaani preestrid riputasid oma ohvripuudele tulesid ja Rooma leegionärid saturnaalide ajal männiokstele Bacchuse (antiikmütoloogia veinijumal – toim) maske.