Karulauk annab kevadised vitamiinid. Shutterstock
Karulauk on esimene maitsetaim, mis ennast aias, metsas ja turuletil ilmutab.

Karulauk, ladinakeelse nimetusega Allium ursinum, on levinud pea kogu Euroopa metsade alustaimestiku ühe liigina. Eestis on karulauk kaitsealune taim ja teda on keelatud loodusest korjata. Samuti on keelatud karulaugutaimi metsast aeda kasvama tuua. Kuidas teda ikkagi kasvatada?