Kristel Kirss
Kui lillepeenras kasvavad kaunid õied, kas siis vihmapeenras kasvab vihm? Nii võiks öelda küll, kuid see peenar pole siiski mitte vihma kasvamiseks, vaid vee suunamiseks kindlasse kohta.

Vihmapeenar on vaste ingliskeelsele väljendile “rain garden”, mis on vihmavee kogumiseks loodud taimestatud ala. Üha enam osatakse nende vajalikkust hinnata just linnades, kus vett imavate pindade osatähtsus on järjest vähenenud. Nimelt hooned ja asfaltkattega alad ei lase vett pinnasesse imbuda, kuid vett vastuvõtvate torustiksüsteemide mahutavus on piiratud. Kui väikese saju korral saavad torud kenasti hakkama, siis suure veehulgaga need sageli enam toime ei tule ning tekib uputus.