Osadeks jaotatud köögiviljamaa lihtsustab viljavaheldust. Shutterstock
Viljavaheldus on mullale tervislik ning talitseb haiguste ja kahjurite toimet.

Ärge pange sama kultuuri ja ka sama perekonna-sugukonna esindajat järgmisel aastal samale kohale. Koduaeda sobib kolme või nelja väljaga külvikord, siis tekib piisav vaheaeg, enne kui mingi kultuur satub samale kohale tagasi.