Üks viimaseid Kalju Kase aretatud õunasorte on ‘Virve’. Linda Viikant
Kalju Kask lõpetas 1949. aastal kuldmedaliga Tallinna 10. keskkooli ja 1955. aastal kiitusega EPA, saades aiandusagronoomi kutse.

Kalju Kask on ilmselt Eesti kõige tuntum ja teenekam puuviljandusteadlane ning sordiaretaja, kes on aretanud üle kolmekümne õuna-, pirni- ja kirsisordi.

Tema teadlase- ja töömehetee on kestnud 60 aastat. See on piisavalt pikk aeg, et jõuda sordiaretamisel soovitud tulemuseni ning seda tulemust ka nautida.

Aukartustäratavalt pika teadlasetöö vältel on tema asjatundlikud artiklid puuviljandusest ilmunud ka Targu Talitas kogu selle ilmumise aja. Osava sõnaseadmisega teadusemees oskab ka keerulisi asju lihtsalt selgitada ja seepärast lugejad tema kirjutisi ka hindavad.