Sibul vajab kerget ja huumusrikast mulda. Shutterstock
Köögiviljad ei edene ühtviisi hästi iga­sugu­sel mullal. Tihti on põhjuseks mulla omadused: lõimis, vee- ja õhurežiim, mullareaktsioon, huumus­kihi tüsedus jne.

Köögiviljadel on mulla pH-le erinevad nõuded, enamasti vajavad nad mullareaktsiooni pH 5,5–7,0. Mullas peab olema piisavalt õhku, vett ja toitaineid. Hea köögiviljamaa on kobe.