Kukeharjaga katus Shutterstock
Katusehaljastuse loomiseks on võimalik kasutada kukeharjaliikide segu – oma värviküllase lehestiku ning erineva õitseaja tõttu on katus kena väga pikalt.

Väga hästi sobivad katustele harilik kukehari (kollased õied, õitseb intensiivselt juunis), valge kukehari (punakad lehed, valged õied, õitseb intensiivselt juulis), roomav kukehari (roosakad õied, õitseb juunis-juulis) ja kuuetine kukehari (kollased õied, õitseb juunis-juulis).

Hilissuvisesse perioodi lisaksid katusel kindlasti värvi, samuti meeldivat aroomi liivateed – sobivaimad oleksid nõmm-liivatee ja paljalehine liivatee, mille õite värvus varieerub helelillast tumelillani.

Meeles tuleb pidada seda, et Eestis on vegetatsiooniperiood võrreldes Kesk-Euroopaga tunduvalt lühem (keskmiselt mai keskpaik kuni augusti lõpp) ning seetõttu jääb ka meie katusehaljastus sealse olukorraga võrreldes pisut kahvatumaks.

Bioloogiline mitmekesisus

Reegliks on, et mida õhem on kasvupinnas, seda lühem on sobivate taimede nimistu ning seda spetsiifilisemaks muutub ka taimede kohanemine katusekeskkonna kindlate tingimustega.

Õhukese substraadikihiga ja kukeharjalistel-domineerivatel kooslustel on tõenäoliselt aga limiteeritud bioloogilise mitmekesisuse väärtus - samas võib aga tulevikus paljude uute rohekatuste rajamise tõukejõuks olla just eluslooduse ja elupaigalisuse aspekt.

Saksamaal ja Šveitsis on järjest enam populaarsust võitmas nö niidutüüpi katusekooslused, mida iseloomustavad ümbritsevast loodusest pärit taimeliigid. Paljud sealsed liigid on maastikupildist tänu intensiivsele ehitustegevusele kadunud või kadumas ning katusehaljastuse kaudu on võimalik olukorda leevendada.

Katuse konstruktsioonid ja koormused

Põhimõtteliselt on kergmurukatuseid oma kerguse tõttu võimalik rajada mistahes olemasoleva hoone katusele – lisatav koormus vett täis olles on ~25-65 kg/m2.

Katusekalded

Rajamiseks on ideaalne katusekalle kuni 10% toimub isevoolne äravool, rajada saab aga kuni 30% kaldega katusele – kuid sellisel juhul tekivad juba suuremad rajamiskulud (vajalikud lisakulutused kasvupinnase paigalhoidmiseks jmt).

Aluskatus ja isoleerimine

Aluskatus peab olema vettpidav, meeles tuleb pidada ka seda, et paigaldatav rohekatus saaks korralikult isoleeritud juuretõkkekangaga ning hoolikas tuleb olla katuse isoleerimisel – vead vettpidava kihi paigaldamisel on kulukad.

Vajaminevad kihid ja nende paigaldamine

Katusehaljastuse puhul on olulised kõik järgnevad kihid katuse poolt vaadatuna: juuri ja vettpidav kiht, dreenikiht, dreeni puhtana hoidev kiht (nt geotekstiil), vett salvestav kiht (nt mineraalvill), kasvupinnas ja haljastusekiht.

Katuse rajamisel tuleks võimalusel ette näha ka kastmiseks vajaminevad konstruktsioonid (seda eriti suurmajade ning kõrgemate hoonete ning suurte katusepindade puhul), et vältida hilisemat nö kastekannuga katusel käimist.