Jõulutäht pole tegelikult nii mürgine. Foto: Shutterstock
Mehhiklaste taim eestlastele silmailuks ■ Kohtume puuvõõriku all! ■ Kas tehiskuusk on tervislik?