Kuigi peenarde kujuga vigurdamist ja valgeks lubjatud kividega ääristamist ei peetud enam kohaseks, tuli seda koduaedades siiski ette. (Foto ERM Fk 2850:55)
Kui iseseisev Eesti riik oli loodud, hakati seda hoogsalt üles ehitama. Muu hulgas tõi see muutusi kodukultuuri ja -kujundusse. Uued tuuled hakkasid puhuma ka koduaianduses. Elujärje paranedes pöörati üha rohkem tähelepanu just iluaedade rajamisele ja korrashoiule.

Ehkki majapidamiste ajakohastamise, korrastamise ning viljapuu- ja iluaedade rajamise vajadusele juhtisid ärkamisliikumise juhid tähelepanu juba 19. sajandi teisel poolel, ei olnud neid ideid 20. sajandi alguskümnendite Eestis sugugi kõikjal omaks võetud.