Räpina aianduskooli kasvuhoone. .
Lisaks 2008. aastal ehitatud sööklale, 2009. aastal valminud kaasaegsele õpilaskodule ja 2010. aastal rajatud õppekasvuhoonele toimub 30. augustil renoveeritud õppehoone pidulik avamine.

"Õppetehniliste võimaluste poolest ei jää kool enam alla Euroopa parimatele kutsekoolidele," kinnitas aianduskooli direktor Heino Luiga. "Renoveeritud õppe- ja olmeruumid, laborid ja auditooriumid on varustatud ajakohase õppetehnikaga, laienenud on raamatukogu, ehitatud uus 70-kohaline seminariruum. Ka maja välisilme sobitub paremini meie imeilusasse loodusesse."

Neljakorruselises õppehoones on renoveeritud pinda peaaegu 7500 m2. Investeeringuprojekti kogumaksumuseks kujuneb 5,2 miljonit eurot, millest 4,3 miljonit eurot rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ning 0,9 miljonit eurot katab kaasfinantseeringuna Haridus- ja Teadusministeerium. Õppehoone esmaste projekteerimistöödega alustati 2010. aastal ning projekti lõpptähtaeg on planeeritud 2013. aastasse.