Foto: DELFI
Sellest sügisest saavad nii eesti kui vene keelt kõnelevad õppurid aiandust õppida Tallinnas Kopli Ametikoolis.

"Vaadates kui palju on Tallinnas haljashalasid, tekkis idee hakata õpetama eriala, mis valmistaks ette spetsialiste haljasalade ja parkide hooldamiseks," rääkis direktor Kaspar Kaugija.

Pilootprojekti toetab Tallinna linnavalitsus, kes loodab hiljem õppurite näol saada uusi spetsialiste haljasalasid korrastama.

Kool teeb kvaliteetse aiandusõppe läbiviimiseks koostööd ettevõtetega nagu Tallinna Loomaaed, Tallinna Botaanikaaed ja Kadrioru pargid ning Luua Metsanduskool.

Õppeaeg on üks aasta ja õppemaht nelikümmend õppenädalat. Õppekava koostamisel on aluseks võetud aianduserialade riiklik õppekava. Ühe aastaga õpitakse töökeskkonnaohutust, majanduse ja ettevõtluse aluseid, arvutiõpet ja asjaajamist, aianduse aluseid, aiakujundust, linnahaljastuse hooldamist, lillekasvatust ja dendroloogiat.

Õppekava järgi õpitakse taimi paljundama ja pookima, sooritama praktilisi aiatöid (näiteks maa ettevalmistamine ja seemnete varumine, taimede istutamine, mullasegude valmistamine, väetamine, kastmine, rohimine, harvendamine, multšimine, toestamine, taimede lõikamine ja kujundamine vastavalt juhistele, saagi koristamine ja saagi esmane töötlemine ning säilitamine, taimede ettevalmistamine talvitumiseks, talvitumise jälgimine jm), aiatöömasinate kasutamine, aiatööriistade korrashoid ja töövõtted.

Lõpetajad saavad kutseõppe keskhariduse baasil ning soovijail on võimalik sooritada ka aedniku kutseeksam.

Vastuvõtt aianduse erialale algab 04. juunist, dokumente võetakse vastu 17. augustini 2012. Täpsem info vastuvõtu kohta leiab kooli kodulehelt www.tkak.ee.