Kulupõleng Foto: Päästeamet
Hooletult tehtud lõkketulest võib alguse saada ülisuuri kahjusid põhjustav õnnetus. Kuidas seda vältida?

Väga ohtlikud on looduses mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:

• lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;

• alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;

• lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;

• lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;

• lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist;

• lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;

• lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);

• lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustutada veega.

Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.

Kulu põletamine on Eestis keelatud!

Kulupõlengud on väga ohtlikud, nii inimeste elu ja vara kui ka looduse seisukohast. Lisaks võimalikule varalisele kahjule, mida kontrolli alt väljunud tuli põhjustab, ohustab see ka kõrges rohus elavaid väikesi loomi ja linde.

Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.