Targu Talita
Heinakuu, ka suve-, karuse- ja hoolekuu.

Vaata ka Thunide külvikalendrit!