Enne kui otsustate kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid, mõelge hoolega, kas olete teinud kõik endast oleneva kahjustajate leviku takistamiseks. Taimekaitse algab hoopis varem, kui me endale sageli teadvustame. Iga korrektselt ja õigel ajal tehtud töö aitab vähendada kahjustajate arvukust.