Korralikult ette valmistatud mullas, kuhu on maaharimise või peenarde tegemise ajal lisatud lagunenud komposti või kanakaka graanuleid, pole kohe vaja taimi väetama asuda. Lisaks orgaanikale ei maksa köögivilju kasvatades peljata peenrateo ajal mulda lisada selleks otstarbeks mõeldud mineraalväetist.