Anna Plukk
Viljavaheldus on köögiviljaaias ülioluline süsteem, mis tagab hea saagi ning pärsib haiguste ja kahjurite levikut.

Viljavaheldus võib kõlada küll teadusliku terminina, kuid tarbeaias on see süsteem eduka saagi saamiseks, aga ka kahjurite ja haiguste kontrolli all hoidmiseks ainuvõimalik.

Teeme selgeks, kuidas peaks viljavaheldus aiamaal toimima, milliseid kultuure kasvatada ja kuidas need peaksid erinevatel aastatel vahelduma.