Kuna tuleohutusnõuetesse on tehtud muudatusi, uurisime Korstnapühkijate Kojast, millises seisus on meie kodude küttekolded ja korstnad. Paljud küttekollete omanikud ei tea, mis on korstnale ohtlik. Korstnad jutustavad korstnapühkijale nii mõndagi.