Maamajas, kus tarbevesi käsitsi puurkaevust välja pumbatakse, ei ole paisupaagi muret. Kuid kui tahetakse elu mugavamaks muuta ja pannakse kaevu pump, et vesi mööda voolikut majasisesesse torustikku juhtida, siis läheb hüdrofoori ikkagi vaja.
Tarbevee süsteemis tuleb paisupaaki ehk hüdrofoori kasutada siis, kui vesi võetakse eramajja oma kaevust või kasutusel on kahe- või kolmesüsteemne boiler, kuhu vesi tuleb lokaalse küttesüsteemi kaudu.

Hüdrofoor koosneb terasmahutist, mille sees on kummikott. See on ühendatud torustikuga ja selles tsirkuleerib vesi, kummikotti aga ümbritseb mahutisse pumbatud õhk, mis survestab kummikotis olevat vett.