Kraapimine on kassidele väga oluline, niimoodi eemaldavad nad küünistelt välimisi vanu kihte. Kuna käpapadjandite vahel on näärmed, jätavad nad kraapides endast ühtlasi märgi maha. See on liigikaaslastega suhtlemise vahend.

Paljud teavad, et tubase kassi küüniseid võib lõigata, siis ei saa lemmik nendega pahandust teha. Õuekasside küüniseid pole soovitatav lõigata, sest see võtab neilt võimaluse end ohu korral ronimisega päästa.

Viimasel ajal on moodi läinud küünistekatted. Need on väiksed plastist konksud, mis liimitakse kassi küünistele. Peaksid olema lihtsasti paigaldatavad, muidugi juhul, kui kass on koostööaldis.